Luboš Vinš [*1959 - ✝2014]

Když Václav Malina v souladu se svou kvalifikací vyučoval za normalizace výtvarnou výchovu, byl “vykázán” ze své rodné Plzně do nedalekého Stříbra, neboť na velkoměsto jako Plzeň byly jeho metofy a styl přece jen příliš nekonvenční. Tento malíř, žák Zdeňka Sýkory a Jiřího Patery tíhnul od mládí ke kolorismu, tedy k barvě jako hlavnímu a převažujícímu výrazovému prostředku. Jeho životním námětem se tala krajina, kterou maluje jako robustní souhrn výrazných barevných ploch, pracoval také s vizualizací hudby. Po roce 2000 vedl Galerii města Plzně. Jeho dílo shrnuje několik knih - Plzeňská pěna, Druhý dech, Útěk do krajiny a Krajina - zahrada.