Jan Jelínek [*1941 ]

Jan Jelínek se zasloužil o stavbu Ústavu Antropos, který existuje v rámci Moravského muzea a který má za cíl studovat původ i vývoj člověka jako takového. Posléze se stal ředitelem tohoto muzea a dal vzniknout dalším novým úsekům a budovám. Založil časopis Anthropologie, který vycházel 3x ročně a Jan Jelínek byl jeho editorem po dobu 34 let. Zasloužil se také o založení první evropské katedry muzeologie, která se nacházela na brněnské univerzitě. Vystudoval obor fyzické anthropologie a srovnávací anatomie, kde získal doktorát. Později vystudoval ještě archeologii a ethnologii, věnoval se i dvouletému studiu anatomie, aby mohl studovat fosilie lovců a sběračů. Věnoval se rozsáhlé vědecké publikaci, mezi jeho práce patří například Velký obrazový atlas pravěkého člověka, nebo Umění australských domorodců: za posledními lidmi doby kamenné.