Michael Koetzle [*1953 ]

Hans-Michael Koetzle je významným historikem, který se věnuje zejména vývoji fotografování a jeho současné podobě. Sám je také aktivním a oblíbeným fotografem. Jako historik Koetzle promlouvá na mnoha přednáškách, v rámci kterých seznamuje širokou veřejnost s vývojem tohoto umění, ale také zajímavými trendy a jejich významem v různých společnostech. Sám pořádá také výstavy vlastních fotografií a píše publikace věnující se těmto tématům. V jeho publikací poté nalezneme právě jeho fotografie. Ve svých přednáškách se Koetzle věnuje nejen úplným počátkům fotografického průmyslu a to od minulého století, kdy se objevují první fotografie, mimo jiné také z dob 1. světové války, ale také mnoha avantgardním směrům. Mezi publikace tohoto autora patří “Slavné fotografie I.“ , nebo “50 slavných fotografií“.