Termín obdržení zásilky
Česká pošta Čtvrtek 13.08
PPL Čtvrtek 13.08
Osobní odběr Pátek 14.08
Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby. O Průběhu zásilky Vás budeme informovat e-mailem.
Při nákupu většího množství produktů negarantujeme dodání do zobrazeného data

Nursing Care Clinical Procedures ll

Nursing Care Clinical Procedures ll
12 %

647  Kč 736 Kč

Expedice za 2 až 3 dny

Sleva až 70% u třetiny knih
Healthcare professionals are expected to provide quality, evidence-based health care with an emphasis on patient safety. Nursing Care - Clinica/ Procedures II is a guidebook of practical procedures for nurses and medical students and practitioners working in health care setting. This book reflects changes in nursing, professional, and national guidelines. It should help you to achieve essential knowledge, abilities and skills in area of vital signs monitoring, reduced mobility care, nutrition and hydration care, medicine management, blood transfusion management, blood sampling,and care of elimination. To provide clear structure, each topic begins with brief introduction, continues with description of indications, contraindications and possible complications of procedure, necessary equipment and step-by-step procedure implementation supported by illustrations and additional information. \n\nOd zdravotníckych pracovníkov sa očakáva poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti založenej na dôkazoch s dôrazom na bezpečnosť pacientov. Ošetrovateľská starostlivosť - Klinické postupy ll je príručka praktických postupov pre sestry a študentov medicíny a lekárov pracujúcich v zdravotníckom prostredí. Táto učebnica odráža zmeny v ošetrovateľských, odborných a národných smerniciach.Učebnica má za cieľ pomôcť dosiahnuť základné vedomosti, schopnosti a zručnosti v oblasti monitorovania vitálnych funkcií, starostlivosti o zníženú pohyblivosť, starostlivosti o výživu a hydratáciu, manažment aplikácie liekov, manažment podávania transfúzie krvi, odberu krvi a starostlivosti o elimináciu. Aby sa zabezpečila jasná štruktúra, každá téma sa začína krátkym úvodom, pokračuje opisom indikácií, kontraindikácií a možných komplikácií postupu, potrebného vybavenia a zavedenia postupu krok za krokom, podporeného ilustráciami a ďalšími informáciami.
Autor:
Nakladatel: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
ISBN: 978-80-8152-795-1
Rok vydání: 2019
Jazyk : Angličtina
Vazba: brožovaná/paperback
Počet stran: 322
Mohlo by se vám také líbit..