Termín obdržení zásilky
Česká pošta Středa 20.01
PPL Středa 20.01
Osobní odběr Čtvrtek 21.01
Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby. O Průběhu zásilky Vás budeme informovat e-mailem.
Při nákupu většího množství produktů negarantujeme dodání do zobrazeného data

Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 2 - Zošit pre študenta 2. časť (slovensky)

Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 2 - Zošit pre študenta 2. časť

103  Kč

Odesíláme do 5 až 7 dní

Sleva až 70% u třetiny knih

Prečo je Slovenský jazyk NOVÝ?

\n
  \n
 1. Prešiel rozsiahlou inováciou a bol rozdelený na učebnicu, zošit pre študenta, zošit pre učiteľa a on-line podporu e-orbispictus.sk, pričom sa posilnila pracovná časť súboru.
 2. \n
 3. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) a riešenie úloh a prípadov sa stáva podstatou učenia sa.
 4. \n
 5. Bol aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku.
 6. \n
 7. Prehodnotil sa výber a forma ukážok jazykových prejavov z rôznych komunikačných oblastí.
 8. \n
 9. Zjednodušila a sprehľadnila sa štruktúra preberaných tém.
 10. \n
 11. Zohľadnili sa požiadavky iŠVP, súčasnej maturity, ale aj aktuálny stav komunikácie spoločnosti.
 12. \n
\n

Zošit pre študenta je neoddeliteľnou súčasťou učebnice a je prvým svojho druhu pre stredné školy. Pripravenými a premyslenými úlohami šetrí učiteľovi čas na prípravu. Má ambíciu nahradiť poznámkový zošit. Obsahuje vyvodzovacie, precvičovacie, aplikačné, tvorivé i problémové úlohy, napr. aj s dvoma/žiadnym riešením. Spája jazykové prostriedky (fonetiku, lexikológiu, morfológiu, syntax) s praktickou a efektívnou komunikáciou (štylistikou). Úlohy problematizujú učivo učebnice, prinášajú rôzne komunikačné situácie, varianty preberaných útvarov (reálne nedokonalé, nevhodné, neprimerané, zavádzajúce a pod.) a nútia žiaka aplikovať poznatky v novom kontexte. Predostiera aj rôzne paradoxné situácie z praktickej komunikácie. Učiteľovi to prináša obraz, či žiak učivu rozumie.

\n

Novinkami sú úlohy na dôslednú prípravu na školské písomné práce, testy na nácvik na externú maturitu, rôzne typy jazykových produktov, napr. videá, zvukové nahrávky\nÚlohy zďaleka nevyčerpávajú potenciál ukážok a komunikačných prostriedkov. Autori predpokladajú schopnosť učiteľa tvorivo pracovať s ponúknutým materiálom.

\n

Zameranie úloh:

\n

porozumenie textu (súvislého, nesúvislého, ikonického) na viacerých úrovniach: reprodukcia, vysvetlenie, analýza, zdôvodnenie, porovnávanie, hodnotenie\n tvorba textu, navrhnutie riešenia a posudzovanie;\n kombinovanie jazykových prostriedkov v komunikačnej praxi;\n argumentácia;\n zameranie na psychomotorickú a afektívnu doménu;\n práca s externými zdrojmi;\n korigovanie neprimeraných slohových útvarov;\n precvičovanie základných komunikačných zručností (pravopis, typografia, gramatika);\n otvorené a uzavreté úlohy;\n úlohy bez riešení i s viacerými riešeniami zohľadňujúcimi konkrétnu komunikačnú situáciu;\n testy pripravujúce na externú maturitu.

Autor:
Nakladatel: Orbis Pictus Istropolitana
ISBN: 978-80-8120-762-4
Rok vydání: 2020
Jazyk : SLK
Vazba: brožura
Počet stran: 104
Mohlo by se vám také líbit..