Termín obdržení zásilky
Česká pošta Pondělí 13.04
PPL Pondělí 13.04
Osobní odběr Úterý 14.04
Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby. O Průběhu zásilky Vás budeme informovat e-mailem.
Při nákupu většího množství produktů negarantujeme dodání do zobrazeného data

Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku (slovensky)

Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku
23 %

373  Kč 486 Kč

Odesíláme do 3 až 5 dní

Sleva až 70% u třetiny knih
V rámci série Bibliotheca historica Tyrnaviensis, vydávanej Katedrou histórie Filozofickej fakulty TU v Trnave, vychádza ďalší vedecký recenzovaný zborník s názvom Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku. Zborník, ktorého editorkou je Zuzana Lopatková, prezentuje výskum hospodárskych dejín vybraných panstiev, hospodárskych celkov, či čiastkových problémov z oblasti hospodárskeho vývoja a správy panstiev v minulosti, a je hlavným publikačným výstupom z vedeckej konferencie, ktorá sa v rámci projektu VEGA č. 1/0645/17 Panstvo. Podnik zemepanského hospodárenia uskutočnila dňa 29. apríla 2019 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Viaceré príspevky sa venujú vývoju centrálnej správy, diferenciácii riadenia panstva, či jednotlivým sídlam panstiev, ktoré boli pre majiteľov ako príslušníkov šľachtického stavu aj reprezentačnou záležitosťou. Ďalší okruh príspevkov predstavuje hospodárstvo na panstve v zmysle fungovania rôznych typov výrobných podnikov, venujúcich sa poľnohospodárskej a živočíšnej výrobe, lesnému hospodárstvu, osobitne vinohradníctvu, či iných druhov podnikov. Zaujímavé je tiež sledovať panstvá s chronologickými presahmi do 19. storočia, ako sa niekdajšie feudálne panstvá v mnohých prípadoch menili na moderné a prosperujúce veľkostatky so špecializovaným zameraním na niektorú oblasť produkcie. V neposlednom rade príspevky sledujú každodennosť jednotlivých spoločenských vrstiev na panstvách, spoločenskú a pracovnú mobilitu, či problematiku mestského, alebo cirkevného hospodárenia. Príspevky sa geograficky viažu k rôznym regiónom nášho územia, preto za účelom sledovania konkrétnych topografických súvislostí slúži výberový miestny register. Predložená publikácia sa usiluje postihnúť niektoré aspekty organizácie zemepanskej správy a riadenia na vybraných panstvách, s chronologickým rozmedzím od obdobia neskorého stredoveku až po obdobie 19. storočia. Cieľom jej vydania je tak osvetliť čitateľom viaceré momenty a súvislosti, priniesť ucelenejší obraz stavu a vývoja hospodárenia v sledovaných obdobiach na našom území, a nastoliť nové tematické otázky pre nasmerovanie ďalších špecializovaných výskumov.
Autor:
Nakladatel: Trnavská univerzita - Filozofická fakulta
ISBN: 978-83-8111-158-4
Rok vydání: 2019
Jazyk : SLK
Vazba: brožovaná/paperback
Počet stran: 416
Mohlo by se vám také líbit..