Termín obdržení zásilky
Česká pošta Čtvrtek 09.07
PPL Čtvrtek 09.07
Osobní odběr Pátek 10.07
Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby. O Průběhu zásilky Vás budeme informovat e-mailem.
Při nákupu většího množství produktů negarantujeme dodání do zobrazeného data

Slovenský štát 1939-1945

Slovenský štát 1939-1945
13 %

1545  Kč 1 784 Kč

Sleva až 70% u třetiny knih
Vojna Spoločnosť Život Slováci v prvej ČSR Geografia, symboly, sviatky Jozef Tiso Politické elity Vznik Slovenského štátu Slovenské vlády Ekonomika Vojny s Maďarskom a Poľskom Zahraničná politika Kultúra a propaganda Hlinkova slovenská ľudová strana Holokaust Nemci na Slovensku Armáda Domáci odboj Každodenný život Vojna proti ZSSR Hlinkova garda Šport a telovýchova Cirkev a štát Slovenské národné povstanie Posledné mesiace prvej Slovenskej republiky Alexander Mach Oslobodenie Retribúcia Obdobie Slovenského štátu dodnes vzbudzuje kontroverzie. Desiatky priložených artefaktov prinášajú fascinujúci pohľad na temné i svetlejšie momenty slovenskej histórie počas druhej svetovej vojny. Na spojenectvo s Treťou ríšou poukazujú telegramy medzi Hitlerom a Tisom, tragédiu holokaustu dokladá potvrdenie Nie je Žid, úlohu cirkvi list Pápeža Pia XII. Život obyvateľov spoznáte vďaka rozkladacej mape Bratislavy, pohľadniciam či slovenským bankovkám. O odpore v priebehu SNP prehovárajú partizánska legitimácia aj povstalecký časopis Útok. Ako komplikované bolo toto obdobie moderných slovenských dejín, ukazujú povojnové hlasy za i proti omilosteniu odsúdeného prezidenta Tisa. Fascinujúca cesta druhovojnovým Slovenskom Kniha s vloženými artefaktmi: Zákon o vzniku samostatného Slovenského štátu 14. 3. 1939 Noviny Slovák a Slovenská pravda z marca 1939 Farebná pohľadnica s portrétom Jozefa Tisa Plán Bratislavy z roku 1940, ktorý upozorňuje na pobočky bratislavskej Mestskej sporiteľne Cestovný pas občana Slovenskej republiky Slovenské štátovky a bankovky v hodnotách 5, 10, 20, 50, 100, 500 a 1000 Ks Doklady poistenka a účtenka Oznámenie o včlenení českých poisťovacích organizácií List pápeža Pia XII. prezidentovi Jozefovi Tisovi Strojopis Tisovho telegramu Adolfovi Hitlerovi po začiatku nemecké invázie do ZSSR (1941) Telegram s Hitlerovou odpoveďou Tisovi (1941) Týždenný program Slovenského národného divadla z júna 1941 Školské vysvedčenie Nástenný kalendár na rok 1945 Plagát vyzývajúci k vstupu do Hlinkovej slovenskej ľudovej strany Členská preukážka HSĽS Časopis Nová mládež Plagát k vytvoreniu jednotného protižidovského bloku Potvrdenie Nie je Žid Pozvánka na I. ples Hlinkovej gardy v Piešťanoch r. 1939 Prehľad rovnošaty, hodností a odznakov Hlinkovej gardy Plagát Nerozlučné je naše priateľstvo! medzi príslušníkom SA a HG Protiboľševický skladací plagát Oslavné pohľadnice Národ sebe Kartotečný list o vojenskej službe príslušníka nemeckej menšiny Pokyny pre obyvateľstvo při náletoch Výzva k účasti na zákopových prácach Vyhláška k hlavnému odvodu brancov do slovenskej armády Dopisnica poľnej pošty z východného frontu Letákový časopis Hlas frontu Dekrét k medaile Za hrdinstvo Prepúšťací list z armády Priepustky pre dezertérov zo slovenskej armády na východnom fronte Odbojové letáky vrátanie Kto je piata sviňa? Mobilizačná vyhláška z obdobia SNP Povstalecký časopis Útok Legitimácia čs. partizána Preukaz príslušníka povstaleckej armády Priepustka určená príslušníkom povstaleckej armády Vojenský preukaz příslušníka 1. čs divízie v Taliansku Kapitulácia slovenskej vlády z 8. mája 1945 Telegram Združenia slovenských katolíkov za udeleniu milosti J. Tisovi Rezolúcia účastníkov protinacistického odboja proti udeleniu milosti J. Tisovi Mapa Slovenskej republiky v nemeckej verzii (1941) všitá vo vnútre knihy Obsah CD: Hej, Slováci! Stretnutia s Vavrom Šrobárom Rybolov na Váhu Pohreb Andreja Hlinku Viedenská arbitráž Homolov puč Utečenec hovorí z Viedne Koniec mimoriadnych opatrení Zvolanie Snemu Slovenskej krajiny Hitler prijal Tisa Viedenský vysielač Slovenský štát vyhlásený Oznámenie o vzniku Slovenského štátu Rozhlasový prejav k národu Zabavovanie predmetov utečencom Kurz Ks : RM Voľba prezidenta Slovenskej republiky Týždeň brannosti Dezertér Prísaha slovenskej armády Vojna so ZSSR Antiboľševizmus Zvučka rádia Bratislava Keď ťa vlasť zavolá Postup slovenskej armády Ukrajinou Slovenská vláda rokuje s Hitlerom Slová Adolfa Hitler gardistom Rež a rúbaj do krve 25 rokov ŠK Bratislava BBC v slovenčine Nálada, to nie je náhoda Partizáni na Slovensku Znelka Slobodného slovenského vysielača Vyhlásenie Slovenského národného povstania Prehlásenie v zastúpení generála Viesta Výzva Ústredného národného výboru Kamaráti! Vstup Červenej armády na územie Slovenska Obsadenie Banskej Bystrice Oslobodenie sa blíži Novoročný prejav Za Slovensko! Z exilu v Kremsmünsteri Zvuk streľby Nad Tatrou sa blýska
Autor:
Nakladatel: Extra Publishing s. r. o. SK
ISBN: -6860
Rok vydání: CZE
Jazyk : Čeština
Vazba: CZE
Počet stran: CZE
Mohlo by se vám také líbit..