Termín obdržení zásilky
Česká pošta Středa 20.01
PPL Středa 20.01
Osobní odběr Čtvrtek 21.01
Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby. O Průběhu zásilky Vás budeme informovat e-mailem.
Při nákupu většího množství produktů negarantujeme dodání do zobrazeného data

Július Koller. One man anti show- Dokumentation / Documentation / Dokumentácia

 Július Koller. One man anti show- Dokumentation / Documentation / Dokumentácia
18 %

473  Kč 576 Kč

Odesíláme do 5 až 7 dní

Sleva až 70% u třetiny knih
Táto publikácia dokumentuje výstavu Július Koller. One Man Anti Show vo viedenskom mumoku, realizovanú v rokoch 2016-17. Výstava je výsledkom viacro ného výskumného projektu venovaného tvorbe a obrovskému archívu slovenského umelca Júliusa Kollera, ústrednej osobnosti európskeho povojnového umenia, ktorý zomrel v roku 2007. Mnohé z vystavených diel sú verejne prezentované po prvýkrát, otvárajúc nový pohľad na Kollerovu jedine nú snahu podrobiť každodenný život a politické, spolo enské a mediálne reality neskorej moderny umeleckej transpozícii. Jeho cieľom bolo vytvoriť priestor pre nové, slobodnejšie spôsoby myslenia a konania, ktoré presahujú mocenské dispozície a sémiotické režimy jeho doby. Tento zväzok doplnený vyhláseniami o dizajne výstavy a pôdorysmi troch poschodí múzea, kde sa výstava odohráva, verne mapuje diela a texty tak, ako sú predstavené. Choreografia knihy sleduje imaginárny okruh prostredníctvom One Man Anti Show. Systém krížových odkazov umožňuje itateľovi zosúladiť pracovné skupiny a prezenta né zostavy videné na fotografiách galérie s tabuľkami v prílohe, ktoré zobrazujú názov a pôvod jednotlivých diel podľa ich umiestnenia vo výstavnej architektúre a tiež vysvetľujúce texty pre každú pracovnú skupinu. Publikácia následne tieto pracovné skupiny priblíži a vybrané diela zobrazí vo väčšom detaile. About the book: This publication documents the exhibition Július Koller. One Man Anti Show at mumok in Vienna realized in 2016-17. The exhibition is the result of a multi-year research project devoted to the oeuvre and huge archive of the Slovak artist Július Koller, a central figure in European postwar art who passed away in 2007. Many of the works on view are shown publicly for the first time, opening up a new perspective onto Kollers singular endeavour to subject everyday life and the political, social and media realities of late modernism to an artistic transposition. His goal was to make room for new, freer ways of thinking and acting that transcended the power dispositives and semiotic regimes of his day. This volume, augmented by statements on the design of the exhibition and floor plans of the three stories of the museum where it is being shown, faithfully maps the works and texts as they are presented in the show. The choreography of the book follows an imaginary circuit through One Man Anti Show. A system of cross-references allows the reader to match the work groups and display settings seen in the gallery photos with the plates in the appendix, which show the title and origin of the individual works according to their placement in the exhibition architecture, as well as to the explanatory texts for each work group. The publication then zooms in on these work groups, showing selected works in larger format.
Autor:
Nakladatel: Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
ISBN: 978-3-902947-43-7
Rok vydání: 2020
Jazyk : SK-EN-DE Slovenský-Anglický-Nemecký
Vazba: brožovaná/paperback
Počet stran: 223
Mohlo by se vám také líbit..