Termín obdržení zásilky
Česká pošta Úterý 14.12
PPL Úterý 14.12
Osobní odběr Středa 15.12
Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby. O Průběhu zásilky Vás budeme informovat e-mailem.
Při nákupu většího množství produktů negarantujeme dodání do zobrazeného data

Kościół a Synagoga 30-313 po Chr. Na rozdrożu

Kościół a Synagoga 30-313 po Chr. Na rozdrożu
8 %

434  Kč 470 Kč

Sleva až 70% u třetiny knih
\n

Spis treści / 5\nPrzedmowa / 9\nWstęp / 15\nMateriał źródłowy / 23\nStan badań / 37\nW kwestii metodologii / 51

\n

CZĘŚĆ I. KOŚCIÓŁ W ŁONIE JUDAIZMU (30-70 PO CHR.) / 55

\n

ROZDZIAŁ I. DO WYDALENIA ŻYDÓW Z RZYMU (30-49 PO CHR.) / 57\nPerspektywa popaschalna / 61\nJerozolima - gmina judeochrześcijańska / 63\nMesjanizm judeochrześcijan a mesjanizm innych nurtów judaizmu / 70\nInstytucja świątynna w oczach judeochrześcijan i pozostałych Żydów / 81\nPojmowanie roli Prawa / 89\nOtwarcie się Kościoła na nie-Żydów (ok. 36 po Chr.) / 98\nPoczątek działalności apostolskiej Szawła z Tarsu / 106\nEkskurs: Mentalność grecko-hellenistyczna a mentalność żydowska / 118\nPowodzenie misji wśród pogan czynnikiem separacji / 121\nFilon z Aleksandrii i alegoria biblijna w egzegezie chrześcijańskiej / 126\nPrzyjęcie chrześcijaństwa przez Samarytan (ok. 37 po Chr.) / 129\nPoczątki chrześcijaństwa u Żydów etiopskich (ok. 38 po Chr.) / 140\nZamieszki w Jamni (ok. 40 po Chr.) / 146\nZakaz sprowadzania judeochrześcijan do Aleksandrii? (41 po Chr.) / 147\nDekret Klaudiusza o wydaleniu Żydów z Rzymu (ok. 49 po Chr.) / 152\nROZDZIAŁ II. DO UPADKU JEROZOLIMY (50-70 PO CHR.) / 161\nTzw. Sobór Jerozolimski (51 po Chr.) / 162\nKonflikt ze wspólnotą żydowską w Koryncie (51 po Chr.) / 168\nNasilenie się prześladowań ze strony żydowskiej i rzymskiej (ok. 60 po Chr.). Rola Jakuba, brata Pańskiego / 172\nBóstwo Chrystusa a monoteizm judaizmu / 178\nWybranie Izraela / 187\nEucharystia - pokarm chrześcijan i zgorszenie dla Żydów / 197\nSzabat a dzień Pański / 201\nCzynniki ekonomiczne / 214\nStatus kobiet w judaizmie i pierwotnym Kościele / 216\nStatus niewolników / 224\nJezus a judaizm - oczami Marka ewangelisty / 228\nChrześcijanie i Żydzi w związku z pożarem w Wiecznym Mieście (64 po Chr.) / 234\nJudaizm w Qumran a chrześcijaństwo palestyńskie / 237\nPierwsze powstanie przeciw Rzymianom (66-70/74 po Chr.) / 245\nList do Hebrajczyków i teologia substytucji / 256

\n

CZĘŚĆ II. TRUDNEGO ROZSTANIA POCZĄTKI (71-135 PO CHR.) / 263

\n

ROZDZIAŁ I. DO ZGROMADZENIA W JABNE (71-89 PO CHR.) / 265\nCoraz szersze otwarcie się Kościoła na nie-Żydów / 268\nEwangelia Mateusza a kwestia żydowska / 269\nFiscus Iudaicus / 280\nDwudzieło Łukasza / 290\nROZDZIAŁ II. DO WYBUCHU POWSTANIA BAR KOCHBY (90-131 PO CHR.) / 297\nAkademia w Jabne (ok. 90 po Chr.) / 300\nCzy chrześcijanie są Żydami? - perspektywa rabinacka / 308\nKwestia birkat ha-minim i Modlitwy Pańskiej / 309\nBiblia grecka w rękach Żydów i chrześcijan / 326\nEkskurs: Język aramejski palestyński (galilejski) i targumiczny czynnikiem separacji? / 336\nKwestia Iz 7, 14b / 344\nAntyjudaizm pism Janowych i wykluczenie z Synagogi / 357\nApokalipsy apokryficzne świadkiem rozłamu między Kościołem a Synagogą / 375\nListy do gmin chrześcijańskich św. Ignacego (ok. 107 po Chr.) / 382\nWokół wzmianki Pliniusza Młodszego o Chrystusie i chrześcijanach (110 po Chr.) / 385\nPowstania Żydów w diasporze w latach 115-117 / 387\nEbionici i nazarejczycy - Żydzi czy chrześcijanie? / 393\nArystydes z Aten o Żydach (ok. 125 po Chr.) / 398\nROZDZIAŁ III. POWSTANIE BAR KOCHBY (132-135 PO CHR.) / 401

\n

CZĘŚĆ III. NA ODDZIELNYCH DROGACH? (136-313 PO CHR.) / 411

\n

ROZDZIAŁ I. DO PIERWSZYCH AMORAITÓW (136-220 PO CHR.) / 413\nList Barnaby (ok. 138 po Chr.) / 415\nEkskurs: O antycznej inwektywie / 419\nNaród wybrany w pismach Justyna Męczennika (ok. 140 po Chr.) / 426\nKwestia męczeństwa za wiarę w II stuleciu: żydowskie i chrześcijańskie spojrzenie / 439\nSprawa Marcjona (ok. 144 po Chr.) i Ewangelia Judasza / 443\nUdział Żydów w męczeństwie Polikarpa ze Smyrny (ok. 156 po Chr.) / 446\nMelitona z Sardes oskarżenia przeciw Żydom? / 451\nList do Diogneta (ok. 180 po Chr.) o Żydach / 458\nDziałalność rabbiego Judy ha-Nasi / 461\nNajstarsza homilia łacińska Przeciw Żydom (ok. 190 r. po Chr.) / 464

\n
Autor:
Nakladatel: Chronicon
ISBN: 9788394616618
Rok vydání: 2021
Jazyk : Polština
Vazba: měkká
Počet stran: 648
Mohlo by se vám také líbit..