Termín obdržení zásilky
Česká pošta Pátek 30.07
PPL Pátek 30.07
Osobní odběr Pondělí 02.08
Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby. O Průběhu zásilky Vás budeme informovat e-mailem.
Při nákupu většího množství produktů negarantujeme dodání do zobrazeného data

Zarządzanie finansami. Narzędzia i kluczowe...

Zarządzanie finansami. Narzędzia i kluczowe...

502  Kč

Odesíláme do 3 až 5 dní

Sleva až 70% u třetiny knih
\n
  \n
 1. Aleksandra Pieloch-Babiarz Miesięczne anomalie sezonowe a stopy zwrotu ze spółek dywidendowych przypadek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  2. Wojciech Lichota Zastosowanie modeli analizy dyskryminacyjnej w procesie predykcji bankructwa przedsiębiorstw z branży odzieżowej
  3. Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski Jakość sprawozdań finansowych a jakość audytu: studium empiryczne spółek debiutujących w Europie
  4. Jarosław Nowicki Wycena zobowiązań finansowych z tytułu kredytu w zamortyzowanym koszcie. Implikacje dla analizy finansowej przedsiębiorstw niefinansowych
  5. Paweł Sekuła Zależności przyczynowe między rynkiem akcji i rynkiem walutowym w państwach Europy Środkowej
  6. Tomasz Dębicki Efektywne zarządzanie płynnością finansową w grupie kapitałowej
  7. Konrad Szydłowski Dezinwestycje jako źródło finansowania inwestycji na przykładzie spółek giełdowych
  8. Krzysztof Wąsowicz Efektywności przedsiębiorstw gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem in house
  9. Joanna Hartenberger-Liszek, Agnieszka Miłosz Ocena efektywności działalności przedsiębiorstw transportu drogowego ładunków województwa pomorskiego modelowe
  ujęcie wskaźników
  10. Juliusz Engelhardt Symulacja korzyści ekonomicznych projektu budowy linii kolejowej dużych prędkości WarszawaŁódźPoznań/Wrocław
  11. Agnieszka Mazurek-Czarnecka Restrukturyzacja rozwojowa nowo powstałych przedsiębiorstw
  12. Renata Żaba-Nieroda Efekty restrukturyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej
  13. Artur Paździor Efektywność techniczna i alokacyjna podmiotów leczniczych w Polsce
  14. Artur Paździor, Wiesław Janik Efektywność finansowa podmiotów leczniczych w Polsce
  15. Jakub Keller Efektywność oszczędności gospodarstw domowych w warunkach podwyższonej inflacji
  16. Danuta Krzemińska Funkcjonowanie finansów osobistych w Polsce. Analiza przypadków
  17. Łukasz Markowski Konsekwencje finansowe dla klienta banku z perspektywy możliwych wyroków sądowych w sporach frankowych
  18. Ivanna Chaikovska Definicja oraz wewnętrzne determinanty bezpieczeństwa sektora bankowego. Analiza teoretyczna
  19. Anna Feruś Ryzyko kredytowe a zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu bankowego na przykładzie Getin Banku
  20. Kamil Gemra, Paweł Węgrzyn Perspektywy rozwoju rynku nieuprzywilejowanych obligacji bankowych w Polsce
  21. Sławomir Kujawa Nowelizacja Rekomendacji S z dnia 3 grudnia 2019 roku perspektywa zmian dla banków, klientów i znaczenie dla systemu finansowego w Polsce
  22. Anna Feruś Rynek kart kredytowych w Polsce
  23. Eryk Łon Gołębi zwrot polityki pieniężnej banków centralnych na przełomie lat 20192020
  24. Grażyna Ancyparowicz Wpływ programu budowy kapitału emerytalnego na realną gospodarkę
  25. Agata Sierpińska-Sawicz Przyczyny i skutki opóźnień płatności faktur w obrocie gospodarczym w krajach Unii Europejskie
  26. Cezary Kochalski Dynamika produktywności pracy w polskiej gospodarce
  27. Anna Wichowska Elastyczność koniunkturalna dochodów budżetowych gmin w Polsce
  28. Maria Nieplowicz Perspektywa finansowa zrównoważonej karty wyników w ocenie efektywności wydatków samorządowych
  29. Mariola Szewczyk-Jarocka Praca nierejestrowana i motywy włączania społecznego w świetle badań własnych
  30. Andrzej Kozina, Michał Możdżeń Specyfika negocjacji budżetowych w administracji centralnej
  31. Sławomir Lisek Struktura kapitałowa spółek giełdowych sektora elektromaszynowego i jej zmiany w latach 20142018
  32. Szymon Okoń Tendencje regulacyjne unijnego sektora finansów
 2. \n
\n
Autor:
Nakladatel: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN: 9788379724468
Rok vydání: 2021
Jazyk : Polština
Vazba: pevná
Počet stran: 402
Mohlo by se vám také líbit..