Termín obdržení zásilky
Dodací doba je ovlivněna statním svátkem ( 28.09 )
Česká pošta Čtvrtek 30.09
PPL Čtvrtek 30.09
Osobní odběr Pátek 01.10
Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby. O Průběhu zásilky Vás budeme informovat e-mailem.
Při nákupu většího množství produktů negarantujeme dodání do zobrazeného data

Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi (slovensky)

 Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi
13 %

442  Kč 508 Kč

Sleva až 70% u třetiny knih
Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov a jeho implementácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pomoc a metodickú podporu. Čitateľ sa dozvie, čo v praxi znamená povinné predprimárne vzdelávanie, pre aký vek detí je určené, čo znamená pre zákonných zástupcov, učiteľky, riaditeľky i zriaďovateľov. Predložená metodická príručka je koncipovaná tak, aby uľahčila orientáciu v zákonných predpisoch. Každú kapitolu aj podkapitolu aj preto k citovanému všeobecne právnemu predpisu dopĺňajú komentáre a vysvetlenia. Všetko so zámerom lepšieho porozumenia povinnostiam a podrobnostiam, z ktorých riaditeľka vychádza a ktoré jej pomôžu pri konkrétnych problémoch súvisiacich s realizáciou povinného predprimárneho vzdelávania. Kniha ponúka prehľadnú orientáciu v legislatíve, jej zrozumiteľný výklad a vysvetlenie postupov ich aplikácie v praxi. Zorientuje vás v problematike financovania povinného predprimárneho vzdelávania, prijímania detí, ukončovania povinného predprimárneho vzdelávania, v možnostiach individuálneho vzdelávania, v aplikácii správneho poriadku v praxi, v ospravedlňovaní neprítomnosti dieťaťa, v pokračovaní plnenia alebo naopak vo výnimkách z plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Dozviete sa, ako konať v prípade nedbania povinnosti plnenia povinného predprimárneho vzdelávania aj o zmenách v kompetenciách riaditeľov materských a základných škôl. OBSAH POUŽÍVANÉ SKRATKY ÚVOD 1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O POVINNOM PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ 1.1 Pre koho je predprimárne vzdelávanie povinné 1.2 Kde prebieha povinné predprimárne vzdelávanie 1.2.2 Triedy pre predškolákov 1.2. 3 Ako dlho trvá povinné predprimárne vzdelávanie 1.4 Financovanie povinného predprimárneho vzdelávania 1.4.1 Financovanie z podielových daní prostredníctvom financovania originálnych kompetencií obcí 1.4.2 Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné 1.4.3 Príspevok na dopravu 1. 5 Nové povinnosti riaditeľky materskej školy 1.5.1 Správny poriadok a jeho aplikácia v materskej škole 1.6 Nové kompetencie a povinnosti obcí vo vzťahu k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu 1.7 Zmena kompetencií riaditeľov základných škôl súvisiacich so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania 1.8 Priama prítomnosť zákonných zástupcov na procese vzdelávania 2 PRIJÍMANIE DETÍ NA POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 2.1 Spádové materské školy 2.2 Proces prijímania detí na povinné predprimárne vzdelávanie 2.3 Výnimočné prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole 3 SLEDOVANIE PLNENIA POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA 3.1 Nedbanie zákonného zástupcu o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa 3.2 Dochádzka dieťaťa do materskej školy a ospravedlnenie neprítomnosti 3.3 Výnimky z plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 4 UKONČOVANIE POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA 4.1 Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 5 INDIVIDUÁLNE VZDELÁVANIE V POVINNOM PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ 5.1. Zabezpečovanie individuálneho vzdelávania pre deti, ktorým zdravotný stav neumožňuje dochádzanie do materskej školy 5.2. Individuálne povinné predprimárne vzdelávanie z iných dôvodov ZÁVER LITERATÚRA
Autor:
Nakladatel: Raabe
ISBN: 978-80-8140-459-7
Rok vydání: 2021
Jazyk : Slovenština
Vazba: brožovaná/paperback
Počet stran: 80
Mohlo by se vám také líbit..