Termín obdržení zásilky
Česká pošta Středa 09.12
PPL Středa 09.12
Osobní odběr Čtvrtek 10.12
Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby. O Průběhu zásilky Vás budeme informovat e-mailem.
Při nákupu většího množství produktů negarantujeme dodání do zobrazeného data

Zdravie a výživa ľudí 3. (slovensky)

Zdravie a výživa ľudí 3.
20 %

715  Kč 888 Kč

Sleva až 70% u třetiny knih

Ján Keresteš Je čestným členom Slovenskej akadémie vied, pre vedy poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske. Je nositeľom zlatej medaily Svetovej organizácie duševného vlastníctva.

\n

Kniha je o to unikátnejšia, že je písaná a zostavená tak, aby si v nej našli svoje aj odborníci, ale bol kladený dôraz na to, aby z nej mohla čerpať užitočné rady aj široká verejnosť.

\n

Kapitoly, ktoré boli v prvom vydaní v 2010 sú všetky kompletne prerobené a napr. z 40 stránovej kapitoly je teraz 260 stranová kapitola...

\n

Jedinečné kompendium, impozantné rozsahom i erudíciou, sumarizuje na 2500 stranách = vyše 13 miliónov znakov, najnovšie poznatky zo všetkých oblastí týkajúcich sa zdravej výživy, z pera renomovaných vedcov, lekárov a ďalších odborníkov zo sféry potravinárstva, biológie, medicíny, dietológie, agronómie a ovocnárstva.

\n

Vzhľadom k širokému a komplexnému pohľadu na problematiku výživy a potravinových zdrojov je uvedená publikácia aj vynikajúcou učebnou pomôckou, ktorá pomôže v rámci Slovenska zvýšiť kvalitu vzdelávania študentov ako aj bežných spotrebiteľov. Na základe obsahu, rozsahu ako aj úrovne poznania prezentovanej v texte je odborným fórom odporúčané schváliť predmetnú publikáciu ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov potravinárstva a výživy ľudí.

\n

Významné sú napr. kapitoly výživa a metabolizmus a metódy hodnotenia stavu výživy, ktoré prinášajú aj mnoho unikátnych poznatkov z oblasti napr. vzťahov výživy a imunity, výživy a onkologických ochorení a pod. Kapitoly zamerané na potravinové zdroje zahŕňajú takmer všetky zdroje od mäsa, mlieka, vajec, rýb, zveriny, ovocia, zeleniny a ďalších potravín rastlinného pôvodu, vrátane veľmi dôležitej témy probiotických vlastností mliečnych výrobkov, výroby syrov a syrárskych špecialít, ale aj problematiku vinárstva.

\n

Veľmi podrobne je rozpracovaná aj kapitola o výžive detí, žien v gravidite ako aj osôb vo vyššom veku. Na problematiku zdravotných dopadov poukazujú kapitoly zamerané na falšovanie potravín, alimentárne ochorenia a potravinové alergie. Budúcnosť výživy načrtáva kapitola zameraná na nutričnú genomiku a jej nástroje.

\n

Text dopĺňa množstvo tabuliek, čo zvyšuje jeho prehľadnosť.

\n

Napísať knihu o výžive ľudí a zdraví je nesmierne ťažká úloha. Vlastne pri súčasnom stave vedy, výskumu a informačných technológiách je nutnosť predmetnú tematiku spracovávať tímovo ako literárne dielo, je súhrnom názorov a odborných identít každého spracovateľa a dať všetky názorové hladiny do približne súmerného informačného toku je tak zložité, ako dať odpoveď na riešenie súčasných civilizačných ochorení. Špeciálne spracovania jednotlivých statí nadväzujú na množstvo kompilačných prác rozličných foriem publikácie, ale aj výber kľúčových najdôležitejších statí, aby dali odpoveď na základnú otázku:

\n

Ako a do akej miery ovplyvňuje výživa zdravotný stav ľudí?!

\n

Hodnotenie knihy a jej častí budú predmetom diskusie, oponencie a iných názorov. Za celý kolektív spracovateľov chcem predovšetkým poďakovať za excelentnú a tolerantnú spoluprácu, na ktorej sa zúčastnili:\nProf. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach\nProf. RNDr. Libor Ebringer, DrSc., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave\nProf. Zdeňka Ďuračková, PhD., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave\nProf. RNDr. Jozef Čársky, CSc., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave\nProf. Ing. Katarína Horáková, CSc., Univerzita tretieho veku v Bratislave\nDoc. Ing. Mária Greifová, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave\nDoc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave\nIng. Ladislav Staruch, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave\nProf. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre\nProf. Ing. Ivan Hričovský, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre\nDoc. Ing. Jozef Golian, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre\nDoc. Ing. Ladislav Lagin, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre\nDoc. Ing. Anna Trakovická, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre \nMUDr. Peter Chlebo, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre\nMUDr. Janka Zálešáková, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave\nIng. Katarína Fatrcová Šramková, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre \nDoc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre\nMgr. Jaroslav Maček, Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre\nIng. Zdenka Hamadová, Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre\nIng. Zsigmund Toth, PhD., Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre\nIng. Karol Herian, CSc., emeritný riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline\nIng. Milan Kováč, PhD., Výskumný ústav potravinársky v Bratislave\nDoc. Ing. Pavel Dlouhý, PhD., Karlova univerzita v Prahe\nDoc. MVDr. Pavol Mala, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach\nIng. Jiří Kopáček, CSc., Česko-moravský mlékarenský svaz v Prahe\nIng. Martina Gažárová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre\nDoc. MUDr. Igo Kajaba, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

\n

Moje poďakovanie patrí vedeckým osobnostiam, ktoré všetkým dali podnet a priestor spolupráce s jednotlivými prispievateľmi:\nProf. MVDr. Emilovi Pilipčincovi, PhD., rektorovi Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a odbornej poradkyni Prof. MVDr. Oľge Burdovej, PhD., \nProf. Ing. Jánovi Šajbidorovi, DrSc., dekanovi Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,\nProf. Ing. Jozefovi Bullovi, DrSc., dekanovi Fakulty potravinárstva a biotechnológie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,\nProf. Ing. Danielovi Bírovi, PhD., Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, \nProf. MUDr. Petrovi Labašovi, PhD., dekanovi Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

\n

OBSAH 3.dil

\n
  \n
 1. POTRAVINY NOVÉHO TYPU VO VÝŽIVE ĽUDÍ A RACIONÁLNA VÝŽIVA ( G o l i a n ) \n14.1 Funkčné potraviny a výživové doplnky (MAČEK, TÓTH, HAMADOVÁ) \n14.2 Zásady racionálnej výživy (MAČEK, TOTH, HAMADOVÁ) \n14.3 VÝŽIVA DETÍ (ŠRAMKOVÁ) \n14.3.1 Výživa dojčiat \n14.3.2 Výživa batoliat \n14.3.3 Výživa predškolských detí \n14.3.4 Výživa školských detí a adolescentov \n14.3.5 Potravinová pyramída v detskom veku \n14.3.6 Pitný režim u detí \n14.4 Výživa žien v gravidite a v laktácii (ŠRAMKOVÁ) \n14.4.1 Výživa žien v období gravidity \n14.4.2 Výživa žien v období laktácie \n14.5 Výživa osôb produktívneho veku (ŠRAMKOVÁ) \n14.6 Ochranná a diferencovaná výživa pracujúcich ľudí (ŠRAMKOVÁ) \n14.6.1 Nutričné odporúčania pre rôzne druhy pracovných činností \n14.6.2 Energetická potreba pracujúcich osôb \n14.6.3 Legislatíva \n14.7 Výživa vo vyššom veku (ŠRAMKOVÁ) \n14.7.1 Zmeny v organizme počas starnutia \n14.7.2 Nutričné potreby vo vyššom veku \n14.8 Výživa športovcov (ŠRAMKOVÁ) \n14.9 Výživa, zdravie a prevencia chorôb (ŠRAMKOVÁ)
 2. \n
 3. FALŠOVANIE POTRAVÍN (GOLIAN)
 4. \n
 5. POTRAVINOVÉ ALERGIE (GOLIAN)\n16.1 Klasifikácia reakcií na potraviny \n16.2 Alergické reakcie na potraviny \n16.3 Klinické prejavy potravinovej alergie \n16.4 Diagnostika potravinových alergií \n16.5 Genetika potravinových alergií.
 6. \n
 7. HYGIENA VÝŽIVY A FYTOPATOGÉNY (BÍREŠ)\n17.1 Viroidy, rastlinné vírusy, baktérie, huby \n17.2 Riziká alimentárnych ochorení pre spotrebiteľa \n17.3 Potravinárske prídavné látky \n17.4 Úradná kontrola potravín
 8. \n
 9. POTRAVINOVÁ BANKA DÁT (ŠRAMKOVÁ)\n18.1. Potravinová banka dát. (FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ K). \n18.2. DIETETIKA A DIETOLÓGI A.

  \n
 10. \n
 11. NUTRIČNÁ GENOMIKA (TRAKOVICKÁ)\n19.1 Východiská nutričnej genomiky \n19.2 Nástroje nutričnej genomiky \n19.3 Chromozómy a karyotyp človeka \n19.4 Organizácia génov v ľudskom genóme \n19.5 Molekulová podstata génu \n19.6 Realizácia funkcie génu \n19.7 Gény a nutrienty \n19.8 Genetické markéry a metódy ich identifikácie \n19.9 Gény a metabolizmus \n19.10 Centrálna regulácia príjmu potravy a výdaja energie \n19.11 Periférna regulácia príjmu a výdaja energie \n19.12 Poruchy príjmu potravy

  \n
 12. \n
 13. METABOLICKO-VÝŽIVOVÉ VZŤAHY (HORÁKOVÁ K.)\n20.1 Detoxikácia organizmu kľúč k zdraviu (HORÁKOVÁ) \n20.2 Acidobázická rovnováha, výživa a zdravie (KERESTEŠ) \n20.3 Mozog, myslenie a výživa (KERESTEŠ)
 14. \n
 15. STRAVA A VÝŽIVA V ONKOLÓGII (MINÁRIK P.)\n21.1. Výživa a prevencia rakoviny. \n21.2. Zdravá výživa, rastlinná strava, nádorová chemoprevencia. \n21.3. Výživa onkologických pacientov po liečbe. \n21.4. Komplementárna a alternatívna liečba v onkológii (MINÁRIK P.)
 16. \n
 17. EPIGENETIKA A VÝŽIVA (MILUCHOVÁ M. GÁBOR M.)\n22.1. Faktory ovplyvňujúce epigenetické procesy \n22.2. Epigenetické procesy a prenatálny vývoj \n22.3. Epigenetické procesy a ochorenia \n22.4. Výživa ako prevencia rakoviny \n22.5. Mikrobióm a epigenetika \n23.1. VÝŽIVA A METABOLICKÁ ODPOVEĎ U KRITICKY CHORÝCH (KOZÁNEK J.)\n23.2. Metabolická odpoveď na traumu a kritické ochorenie fázy metabolického \n23.3. Zmeny intermediárneho metabolizmu pri hladovaní a pri traume \n23.4. Metabolizmus bielkovín \n23.5. Metabolizmus cukrov \n23.6.Metabolizmus tukov
 18. \n
\n

ZÁVER (Keresteš)\nLITERÁRNE ZDROJE

Autor:
Nakladatel: CAD Press
ISBN: 978-80-88969-86-0
Rok vydání: 2020
Jazyk : SLK
Vazba: pevná
Počet stran: 544
Mohlo by se vám také líbit..