Termín obdržení zásilky
Česká pošta Pátek 27.11
PPL Pátek 27.11
Osobní odběr Pondělí 30.11
Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby. O Průběhu zásilky Vás budeme informovat e-mailem.
Při nákupu většího množství produktů negarantujeme dodání do zobrazeného data

Zdravie a výživa ľudí 2. (slovensky)

 Zdravie a výživa ľudí 2.
20 %

801  Kč 999 Kč

Sleva až 70% u třetiny knih
Ján Keresteš Je čestným členom Slovenskej akadémie vied, pre vedy poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske. Je nositeľom zlatej medaily Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Kniha je o to unikátnejšia, že je písaná a zostavená tak, aby si v nej našli svoje aj odborníci, ale bol kladený dôraz na to, aby z nej mohla čerpať užitočné rady aj široká verejnosť. Kapitoly, ktoré boli v prvom vydaní v 2010 sú všetky kompletne prerobené a napr. z 40 stránovej kapitoly je teraz 260 stranová kapitola... Jedinečné kompendium, impozantné rozsahom i erudíciou, sumarizuje na 2500 stranách = vyše 13 miliónov znakov, najnovšie poznatky zo všetkých oblastí týkajúcich sa zdravej výživy, z pera renomovaných vedcov, lekárov a ďalších odborníkov zo sféry potravinárstva, biológie, medicíny, dietológie, agronómie a ovocnárstva. Vzhľadom k širokému a komplexnému pohľadu na problematiku výživy a potravinových zdrojov je uvedená publikácia aj vynikajúcou učebnou pomôckou, ktorá pomôže v rámci Slovenska zvýšiť kvalitu vzdelávania študentov ako aj bežných spotrebiteľov. Na základe obsahu, rozsahu ako aj úrovne poznania prezentovanej v texte je odborným fórom odporúčané schváliť predmetnú publikáciu ako vysokoškolskú učebnicu pre študentov potravinárstva a výživy ľudí. Významné sú napr. kapitoly výživa a metabolizmus a metódy hodnotenia stavu výživy, ktoré prinášajú aj mnoho unikátnych poznatkov z oblasti napr. vzťahov výživy a imunity, výživy a onkologických ochorení a pod. Kapitoly zamerané na potravinové zdroje zahŕňajú takmer všetky zdroje od mäsa, mlieka, vajec, rýb, zveriny, ovocia, zeleniny a ďalších potravín rastlinného pôvodu, vrátane veľmi dôležitej témy probiotických vlastností mliečnych výrobkov, výroby syrov a syrárskych špecialít, ale aj problematiku vinárstva. Veľmi podrobne je rozpracovaná aj kapitola o výžive detí, žien v gravidite ako aj osôb vo vyššom veku. Na problematiku zdravotných dopadov poukazujú kapitoly zamerané na falšovanie potravín, alimentárne ochorenia a potravinové alergie. Budúcnosť výživy načrtáva kapitola zameraná na nutričnú genomiku a jej nástroje. Text dopĺňa množstvo tabuliek, čo zvyšuje jeho prehľadnosť. Napísať knihu o výžive ľudí a zdraví je nesmierne ťažká úloha. Vlastne pri súčasnom stave vedy, výskumu a informačných technológiách je nutnosť predmetnú tematiku spracovávať tímovo ako literárne dielo, je súhrnom názorov a odborných identít každého spracovateľa a dať všetky názorové hladiny do približne súmerného informačného toku je tak zložité, ako dať odpoveď na riešenie súčasných civilizačných ochorení. Špeciálne spracovania jednotlivých statí nadväzujú na množstvo kompilačných prác rozličných foriem publikácie, ale aj výber kľúčových najdôležitejších statí, aby dali odpoveď na základnú otázku: Ako a do akej miery ovplyvňuje výživa zdravotný stav ľudí?! Hodnotenie knihy a jej častí budú predmetom diskusie, oponencie a iných názorov. Za celý kolektív spracovateľov chcem predovšetkým poďakovať za excelentnú a tolerantnú spoluprácu, na ktorej sa zúčastnili: Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Prof. RNDr. Libor Ebringer, DrSc., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Prof. Zdeňka Ďuračková, PhD., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Prof. RNDr. Jozef Čársky, CSc., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Prof. Ing. Katarína Horáková, CSc., Univerzita tretieho veku v Bratislave Doc. Ing. Mária Greifová, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave Doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Ladislav Staruch, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave Prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Prof. Ing. Ivan Hričovský, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Doc. Ing. Jozef Golian, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Doc. Ing. Ladislav Lagin, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Doc. Ing. Anna Trakovická, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre MUDr. Peter Chlebo, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre MUDr. Janka Zálešáková, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Mgr. Jaroslav Maček, Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre Ing. Zdenka Hamadová, Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre Ing. Zsigmund Toth, PhD., Stredná priemyselná škola potravinárska v Nitre Ing. Karol Herian, CSc., emeritný riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline Ing. Milan Kováč, PhD., Výskumný ústav potravinársky v Bratislave Doc. Ing. Pavel Dlouhý, PhD., Karlova univerzita v Prahe Doc. MVDr. Pavol Mala, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ing. Jiří Kopáček, CSc., Česko-moravský mlékarenský svaz v Prahe Ing. Martina Gažárová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Doc. MUDr. Igo Kajaba, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Moje poďakovanie patrí vedeckým osobnostiam, ktoré všetkým dali podnet a priestor spolupráce s jednotlivými prispievateľmi: Prof. MVDr. Emilovi Pilipčincovi, PhD., rektorovi Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a odbornej poradkyni Prof. MVDr. Oľge Burdovej, PhD., Prof. Ing. Jánovi Šajbidorovi, DrSc., dekanovi Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Prof. Ing. Jozefovi Bullovi, DrSc., dekanovi Fakulty potravinárstva a biotechnológie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Prof. Ing. Danielovi Bírovi, PhD., Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Prof. MUDr. Petrovi Labašovi, PhD., dekanovi Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave OBSAH 2.dil 12. HLAVNÉ POTRAVINOVÉ ZDROJE VYUŽÍVANÉ VO VÝŽIVE ĽUDÍ POTRAVINY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU 12.1 Biodiverzita potravinových zdrojov (KERESTEŠ) 12.2 MÄSO a mäsové výrobky (STARUCH) 12.2.1 Mikrobiológia mäsa (STARUCH) 12.2.2 Probiotické kultúry v mäse 12.2.3 Baranie a jahňacie mäso (STARUCH) Ovca ako zdroj ekologického a plnohodnotného mäsa (LAGIN, ŠTEFANKA) 12.2.4 Hovädzie mäso (STARUCH) 12.2.5 Bravčové mäso (STARUCH) 12.2.6 Hydinové mäso (GOLIAN) 12.2.7 Mäsová výroba STARUCH) 12.2.8 Mäsové polotovary (STARUCH) 12.3 Význam zveriny vo fyziológii výživy (GOLIAN) 12.4 RYBY (GOLIAN) 12.5 Mlieko a mliečne výrobky 12.5.1 Význam mlieka a mliečnych baktérií pre zdravie (EBRINGER) 12.5.2 Probiotiká, prebiotiká a funkčné potraviny (EBRINGER) 12.5.3 Probiotické vlastnosti laktobacilov (GREIFOVÁ) 12.5.4 Prínos mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravie ľudí (HERIAN) 12.5.5 Biotechnologický rozbor spotreby vybratých potravín a ich vplyv na zdravotný stav obyvateľstva (KERESTEŠ) 12.5.6 MLIEKO základná zložka výživy obyvateľstva KAJABA) 12.6 . SYRY (Súčasný prehľad výroby syrov a všeobecné zásady pri výrobe syrov) (HERIAN) 12.7 Nutričné zloženie a vlastnosti vajec (GOLIAN) 12.8 MED (Golian) 13. HLAVNÉ POTRAVINOVÉ ZDROJE VYUŽÍVANÉ VO VÝŽIVE ĽUDÍ POTRAVINY RASTLINNÉHO PÔVODU (GOLIAN) 13.1 OBILNINY (GOLIAN) 13.2 STRUKOVINY 13.3 OKOPANINY 13.4 Netradičné potravinové zdroje a výrobky, pochutiny 13.5 ZELENINA (VALŠÍKOVÁ) 13.5.1 História a súčasnosť pestovania zeleniny na území Slovenska 13.5.2 História a súčasnosť spracovania zeleniny 13.5.3 Druhy zeleniny a jej spracovanie tepelnou úpravou 13.6 OVOCIE (HRIČOVSKÝ) 13.6.1 História a súčasnosť pestovania ovocia na území Slovenska 13.6.2 História a súčasnosť spracovania ovocia 13.6.3 Zdravá výživa, kvalita a tradícia 13.7. Liečivé a koreninové rastliny vo výžive ľudí 13.8. HUBY 13.9. RIASY A VÝŽIVA ĽUDÍ
Autor:
Nakladatel: CAD Press
ISBN: 978-80-88969-85-3
Rok vydání: 2020
Jazyk : Slovenština
Vazba: pevná
Počet stran: 720
Mohlo by se vám také líbit..