Gabriel G. Márquez

Kolumbijský spisovatel, scenárista a esejista Gabriel José Garcia Marquez studoval práva, které nedokončil a začal se živit jako novinář. Nejdříve pracoval v menších provinčních denících. Nakonec dostal šanci ve větších novinách a byl vyslán jako dopisovatel do Paříže, ale krátce po tom co tam dorazil byly noviny zrušeny. Později byl dopisovatelem na Kubě. Během této novinářské činnosti se také věnoval psaní beletrie. Jeho tvorba byla značně ovlivněna jeho prarodiči, u kterých vyrůstal. Děda byl plukovníkem v občanské válce a pověrčivá babička znala a vyprávěla mu lidové mýty. Marquez je považován za představitele magického realismu, ale jeho dílo je tak různorodé, že se jen těžko dá někam zařadit. Mezi jeho ztěžejní díla patří „Láska za časů cholery“, „Sto roků samoty“ nebo „O lásce a jiných běsech“.