Magda Váňová [ *1954 - ✝0 ]

Magda Váňová se věnuje spisovatelskému řemeslu už delší čas a její povídky dříve vycházely v časopisech, ale nyní je vydává už v knižní podobě nakladatelství Šulc-Švarc. Magda Váňová napsala mnoho knih, mezi které patří velmi oblíbená kniha Tereza, která byla zároveň autorčinou první knihou a vyšla již ve čtyřech vydáních. Další oblíbenou knihou je Vražda opilé tanečnice nebo Zapomeň na minulost. Každá její kniha obsahuje velký počet postav, jejichž osudy se prolínají mezi sebou. Narodila se roku 1954 v České republice.