Jiří Mikulčák

Jiří Mikulčák má velkou vášeň pro matematiku, které se však nemohl dostatečně věnovat v období 2. světové války. V této době musel pracovat v ostravských průmyslových závodech. Po skončení války se však vrátil ke studiu matematiky a deskriptivní geometrie a posléze se stal učitelem. Mikulčák je nejznámější tím, že vyvíjel učebnice pro základní i střední školy, a to právě ty matematické. Sestavil také knihu matematických, fyzikálních a chemických tabulek a vzorců, které jsou právě jeho autorským dílem. Právě jeho sbírka tabulek je mezi studenty oblíbená a vyšla v několika vydáních. Kniha je příručkou pro řešení velkého počtu matematický, fyzikálních i chemických rovnic.