Miloš Mendel [ *1952 - ✝0 ]

Orientalista Miloš Mendel se zabývá ve svém výzkumu především různými aspekty islámu a věnuje se jak náboženskému systému, tak i civilizaci. Při svém bádání se snaží kloubit dohromady politologii, historiografii a sémantiku. Tyto metody pak používá zejména při studiu politických textů. Soustředí tedy svou pozornost především na moderní a soudobé dějiny Blízkého východu. Mendel vystudovala arabistiku a kulturní dějiny islámských zemí na Univerzitě Karlově a zúčastnil se též studijního pobytu na Burgibově institutu živých jazyků v Tunisu. Pracoval rovněž jako redaktor ČTK a v zahraniční sekci Československého rozhlasu. Je také autorem mnoha publikací, mezi něž patří „Džihád islámská koncepce šíření víry“, „Tucet tváří Nasreddinových“ nebo „Židé a Arabové - dialog idejí a zbraní“.