Jiří Trávníček [*1960 ]

Jiří Trávníček své první příspěvky do časopisů publikoval pod různými pseudonymy, například Gapriel – Poupě Nerozvité. Zabývá se tím, jaké knihy čtenáři čtou, jak často, a kdy a jestli vůbec čteme. Zajímá se o literární teorii, je kritikem a historikem. Soustředí se na moderní českou literární tvorbu. Vystudoval český jazyk a historii, vyučoval na několika školách a získat titul profesora. Napsal několik prací o literatuře, například soubor studií „Poezie poslední možnosti“ nebo „Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy“. Jako kulturní publicista vydal knihy rozhovorů s Arnoštem Goldflamem a rozhovor nejen o češtině s Dušanem Šlosarem.