Max Pape [*1888 - ✝1978]

Německý autor Max Pape se věnoval sportu, který je populárním i dnes , avšak je také velice náročný. Jedná se o jízdu se spřežením, které se Pape celý svůj život věnoval jak aktivně, tak jako trenér a učitel mnoha dalších generací. Na to navazuje také svým dílem ve kterém tento druh sportu podrobně popisuje. Od jeho základů a historických zajímavostí až po moderní pohled na tento sport. Kniha “Umění jízdy se spřežením” obsahuje mnoho zajímavostí a typů jak ke sportu přistupovat, jak to vypadá v rámci různých soutěží a co je pro vykonávání tohoto sportu důležité. Sám Pape zůstal obklopen spřeženími až do své smrti, když stále působil jako rozhodčí na různých soutěžích.