Jaroslav Peprník [*1927 ]

Jaroslav Peprník, český anglista, zažíval těžké chvíle už od raného mládí - na gymnáziu byl totálně nasazen a po válce se s ním komunistický režim příliš nemazlil. Čtyři roky sloužil u technických praporů, Švandrlíkem proslavených “černých baronů.” Od dob, co se může věnovat své profesi, působí jako vědec a pedagog v oblasti angličtiny, anglosaské historie a reálií. Svůj zájem o anglofonní svět a jeho úlohu ve světovém uspořádání vtělil do knih Amerika očima české literatury od vzniku USA po rok 2000 a Anglie očima české literatury od vzniku USA po rok 2000, kromě nich napsal řadu učebnic angličtiny pro jazykové školy a filology, a také angloamerických reálií jako Úvod do dějin kultury Velké Británie.