Horáček Martin

Český autor Martin Horáček se ve svém díle zabývá zejména významnými historickými památkami a to z období od 18. do 21. století. Horáček je častým mluvčím na téma důležitosti ochrany těchto staveb a veřejnost seznamuje s tím, jaké kroky je nutné podstoupit, aby se nám dané historické budovy podařilo zachovat v dobrém stavu. Kromě účasti na přednáškách pro veřejnost s těmito tématy seznamuje také studenty na vysokých školách, zejména v Olomouci. Toto moravské město a jeho okolí se také stalo předmětem jeho knihy “Slavné vily Olomouckého kraje”. Jeho další publikací je titul “Za krásnější svět”.