David Walliams [*1971 ]

David Walliams se stal komediálním hercem a upozornil na sebe hlavně při přeplavání kanálu La Manche a Gibralarské úžiny a osmidenní plavbou po řece Temži. Vystudoval Bristolskou univerzitu, konkrétně obor divadlo. Mimo herectví se David Walliams věnuje také literatuře a to konkrétně knihám pro děti. Jako první knihu vydal Kluk v sukních, která měla úspěch a tak po ní následovaly další díla. Patří mezi ně například Babička drsňačka, Malý miliardář nebo Ďábelská zubařka.