Zdeněk Susa [*1942 ]

Český lékař Zdeněk Suza vykonal více než 3000 kilometrů dlouhou pouť z Prahy do Santiaga de Compostela a posléze ještě na mys Finisterre. O Této pouti pak vypráví ve svém nejrozsáhlejší dvoudílné knize „Ultreia“. Vystudoval všeobecné lékařství a specializuje se na pneumologii a vnitřní lékařství, ve kterém získal docenturu. Kromě toho se zajímá i o okrajová témata týkající se lékařství jako například vztah alternativní a oficiální medicíny, bioetikou nebo vztahem duše a těla. Současně je autorem jak článků odborných, tak také článků a publikací právě z těchto okrajových disciplín. Mezi jeho dílo tedy patří tituly jako „Velká česká pivní kniha“, „Krkonošská pouť“ nebo „Tělo a duše ve zdraví a nemoci“.