Alice Seifertová [*1937 ]

Alice Seifertová je především autorkou učebnic českého jazyka. Ve své publikaci „Dějiny stručný přehled“ se snaží žákům přiblížit ty nejdůležitější dějinné události, které se staly v české i světové historii. Tato učebnice je určena jak žákům základních škol, tak také studentům víceletých gymnázií a středních škol. Alice Seifertová je také autorkou publikace „Tradiční sloh netradičně“, která je určena pro učitele, kteří vyučují sloh. Jedná se o příručku, kde je obsažena jak metodika výuky jednotlivých slohových útvarů, tak také nejrůznější úlohy, k procvičování těchto útvarů. Alice Seifertová je také autorkou učebnic jako „Cvičebnice k učebnicím českého jazyka pro 6.-9. ročník ZŠ“, „Český jazyk - Opakovací prověrky pro 2., 3., 4., 5. ročník“ nebo „Maturujeme a připravujeme se na přijímací zkoušky na vysokou školu“.