Termín obdržení zásilky
Česká pošta Čtvrtek 22.10
PPL Čtvrtek 22.10
Osobní odběr Pátek 23.10
Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby. O Průběhu zásilky Vás budeme informovat e-mailem.
Při nákupu většího množství produktů negarantujeme dodání do zobrazeného data

Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu (slovensky)

Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu
9 %

536  Kč 592 Kč

Expedice za 2 až 3 dny

Sleva až 70% u třetiny knih

Vysokoškolská učebnica: Logistika v cestnej doprave a zasielateľstve by mala byť riešením pre mnohých absolventov, odborníkov pôsobiacich v zasielateľských a distribučných spoločnostiach. Z hľadiska existencie distribučných a zasielateľských spoločností je podstatné riešiť otázku individualizmu v poskytovaní služieb pre zákazníka. Spracovaná vysokoškolská učebnica doplní odbornú literatúru v uvedenej problematike, stane sa povinnou literatúrou pre odborné predmety v novo akreditovanom študijnom programe zasielateľstvo a logistika, v odbore Dopravné služby na FPEDAS ŽU. V neposlednom rade bude mať opodstatnený prínos i pre podnikateľskú sféru, ktorá sa zaoberá cestnou dopravou, zasielateľstvom a logistikou.

\n

Z obsahu\n1. ÚVOD DO LOGISTIKY \n 1.1. Základné pojmy\n 1.2. Aplikácia logistiky na trhu\n 1.3. Postavenie logistiky\n 1.4. Funkcie a ciele logistiky \n 1.5. Úrovne pôsobnosti podnikovej logistiky \n 1.6. Druhy podnikovej logistiky\n 1.7. Logistické výkony\n 1.8. Logistické náklady \n 1.9. Hlavné logistické činnosti \n2. DOPRAVA A ZASIELATEĽSTVO V LOGISTICKÝCH SYSTÉMOCH \n 2.1. Význam dopravy v logistických systémoch \n 2.2. Harmonizácia podmienok prepravného trhu \n 2.3. Vzťah logistiky a dopravnej politiky \n 2.4. Riadenie dopravy \n 2.5. Preprava tovaru nákladnou dopravou \n 2.6. Cestná doprava \n 2.7. Železničná doprava \n 2.8. Vodná doprava \n 2.9. Letecká doprava \n 2.10. Potrubná doprava \n 2.11. Kombinovaná doprava \n 2.12. Hodnotenie efektívnosti intermodálnej prepravy \n3. OBSTARÁVACIA LOGISTIKA \n 3.1. Nákupné stratégie\n 3.2. Prvky nákupnej politiky (taktika) \n 3.3. Hodnotenie dodávateľov \n 3.4. Logistika nákupu \n 3.5. Faktory ovplyvňujúce nákupné rozhodnutia\n 3.6. Predikcie potrieb \n 3.7. Organizácia nákupu v podniku \n 3.8. Dodávateľsko odberateľské vzťahy \n 3.9. Metóda normatívov \n 3.10. Metóda matematickej optimalizácie \n 3.11. Právne aspekty zmlúv s dodávateľmi (prístupy JIT) \n4. DISTRIBUČNÁ LOGISTIKA \n 4.1. Rozhodovanie o voľbe spôsobu prepravy a dopravcovi \n 4.2. Distribučné kanály a ich tvorba \n 4.3. Náklady na distribúciu \n 4.4. Preprava za zvláštnych podmienok\n5. SKLADOVACIA LOGISTIKA \n 5.1. Druhy skladov\n 5.2. Priebeh skladovacieho procesu\n 5.3. Logistické centrá a objekty\n 5.4. Rozmiestnenie skladov\n 5.5. Informačný systém v skladovaní a manipulácii\n 5.6. Balenie a ochrana tovaru pred poškodením počas prepravy\n 5.7. Manipulácia s materiálom\n6. LOGISTIKA V ZASIELATEĽSTVE \n 6.1. Príprava projektu distribučnej logistiky \n 6.2. Distribúcia - zabezpečenie rozvozu cestným dopravcom \n 6.3. Kalkulácia skladových operácií a manipulácie s tovarom \n 6.4. Zabezpečenie realizácie logistiky výpočtovou a komunikačnou technikou \n 6.5. Ďalší rozvoj a skvalitňovanie zasielateľských logistických služieb\n7. LOGISTICKÉ SYSTÉMY V ZASIELATEĽSTVE A CESTNEJ DOPRAVE \n 7.1. Členenie logistických systémov \n 7.2. Logistický systém Cross-docking \n 7.3. Logistický systém Just in Time \n 7.4. Logistický systém Efektívne reakcie zákazníka ECR \n 7.5. Logistický systém elektronickej výmeny dát EDI \n 7.6. Čiarový kód \n 7.7. RFID technológia \n 7.8. Logistický systém plynulého zásobovania CRP \n 7.9. Logistický systém plynulého zásobovania SFS \n 7.10. Logistický systém nakládky cestných súprav VFO \n8. REVERZNÁ A EKOLOGICKÁ LOGISTIKA\n 8.1. História reverznej logistiky \n 8.2. Recyklácia prepravných obalov \n 8.3. Zavedenie ekologickej logistiky do podniku\n 8.4. Enviromentálne systémy v podniku \nZOZNAM SKRATIEK\nLITERATÚRA

Autor:
Nakladatel: EDIS-vydavateľstvo
ISBN: 978-80-554-1700-4
Rok vydání: 2020
Jazyk : SLK
Mohlo by se vám také líbit..