Termín obdržení zásilky
Česká pošta Středa 27.01
PPL Středa 27.01
Osobní odběr Čtvrtek 28.01
Termíny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle zvoleného typu platby. O Průběhu zásilky Vás budeme informovat e-mailem.
Při nákupu většího množství produktů negarantujeme dodání do zobrazeného data

Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 1 - Zošit pre učiteľa 2. časť (slovensky)

Nový Slovenský jazyk pre stredné školy 1 - Zošit pre učiteľa 2. časť
15 %

282  Kč 333 Kč

Odesíláme do 5 až 7 dní

Sleva až 70% u třetiny knih

Zošit pre učiteľa je verzia Zošita pre žiaka/a>, ktorá obsahuje graficky vyčlenené riešenia úloh, možné riešenia úloh, námety a komentáre k nim. Učiteľ odhalí prostredníctvom výsledkov aj zámer úloh.

\n

Vďaka širokej ponuke úloh si môže učiteľ vybrať a zostaviť hodinu podľa schopností žiakov. Správne a možné výsledky úloh, námety na riešenia a metodické poznámky pre Zošit pre študenta všetko na jednom mieste, všetko na zlepšenie efektívnej prípravy učiteľa na hodinu.

\n

Obsahuje:\nriešenia úloh pre učiteľa\nnámety na riešenie\nvysvetlenie zámeru úloh\nvyznačenie hľadaných javov priamo v texte\n*inšpirácia na ďalšiu prácu s textami a úlohami

\n

Obsah:\nKomunikácia\nJazyková komunikácia - komunikačný reťazec druhy komunikácie prostriedky komunikácie\nPráca s informáciami. Práca s textom - získavanie informácií zdroje informácií spracovanie informácií využitie informácií učenie sa\nSlohotvorný (textotvorný) proces fázy tvorenia textu štýlotvorné činitele jazykový štýl slohové postupy slohové útvary/žánre

\n

Bežná komunikácia\nHovorový štýl - znaky hovorového štýlu\nDialogické útvary hovorového štýlu - osobný rozhovor telefonický rozhovor čet diskusia na internete debata diskusia hádka polemika\nMonologické útvary hovorového štýlu - rozprávanie príbehu rozprávací slohový postup vtip súkromný list e-mail esemeska oznámenie blahoželanie pozdrav kondolencia súkromný inzerát

\n

Grafické jazykové prostriedky\nPísmo - písmeno\nDiakritické znamienka\nInterpunkčné znamienka - apostrof dvojbodka lomka tri bodky\nOrtografia/Pravopis - vybrané slová pravopis cudzích slov\nTypografické minimum - užitočné typografické pravidlá

\n

Oficiálna komunikácia\nAdministratívny štýl - znaky administratívneho štýlu informačný slohový postup\nÚtvary administratívneho štýlu: úrad - oznámenie ospravedlnenie splnomocnenie potvrdenie prihláška úradný list žiadosť motivačný list životopis europass zákon sťažnosť petícia objednávka poštový peňažný poukaz upomienka reklamácia dotazník anketa test\nÚtvary administratívneho štýlu: práca - plán práce/projektu správa o činnosti prezentácia zápisnica

\n

Lexikálne jazykové prostriedky\nSlovo - zvuková podoba slova\nSlovo. Lexikálny význam rozsah a obsah významu slova\nSlovo. Gramatický význam, slovné druhy\nVzťahy medzi lexikálnymi významami slov - polysémia homonymia synonymia antonymia paronymia\nSlovná zásoba. Lexika - druhy slovnej zásoby systém slovnej zásoby\nSlovníky - pravopisný slovník ·výkladový slovník ortoepický slovník etymologický slovník ortograficko-gramatický slovník\nObohacovanie slovnej zásoby - odvodzovanie slov skladanie slov skracovanie slov tvorenie viacslovných pomenovaní pretváranie pomenovaní: univerbizácia a multiverbizácia nepriame/obrazné pomenovania metafora personifi kácia metonymia preberanie slov

\n

Školská písomná práca I: Rozprávanie

\n

Školská písomná práca II: Beletrizovaný životopis

Autor:
Nakladatel: Orbis Pictus Istropolitana
ISBN: 978-80-8120-674-0
Rok vydání: 2019
Jazyk : SLK
Vazba: brožura
Počet stran: 80
Mohlo by se vám také líbit..