Vladislav Dudák [ *1958 - ✝0 ]

Český spisovatel je odborníkem hned v několika oborech mezi které patří filosofie, architektura, památky, ale také dějiny. Všechny tyto obory se promítají do Dudákovy tvorby. Mezi jeho tituly patří kromě naučných knih také ty populárně naučné. Vytvářel učebnice i encyklopedie pro zájmové čtenáře. Mezi učebnice, které Dudák vytvořil, se řadí ty pro občanskou výchovu. Jeho konkrétní tituly jsou zaměřeny na druhé stupně základních škol a na odborná učiliště. Z řady jeho populárně naučných knih můžeme zmínit zejména ty věnující se našim památkám a zajímavým oblastem. Přečíst si můžete o Kutné Hoře, kutnohorských legendách, Karlově mostě, ale i Islámu a dalších filosofiích.