Lubomír Kopeček [*1975 ]

Docent v oboru politologie, Lubomír Kopeček, působí na Katedře politologie FSS MU v Brně a jako zástupce ředitele Mezinárodního politologického ústavu na stejné fakultě. Profesně se zaměřuje na českou a slovenskou politiku, teorii demokracie a stranické a politické systémy evropských zemí. Maturoval na Střední průmyslové škole strojírenské v Olomouci, na Masarykově univerzitě vystudoval politologii, historii a právo. Absolvoval mnoho zahraničních stáží, například v Rakousku, Polsku nebo Řecku. Je autorem řady odborných publikací, pro českou veřejnost vydal několik publikací zabývajících se domácí politickou scénou, například biografii Václava Klause.